Eroii comunei Săgeata

Eroilor Săgeteni
Dedicația din cartea „În amintirea Eroilor din Comuna Săgeata”, scrisă de Dumitru Bălănescu

Comuna Săgeata s-a născut chiar în contextul unui război: cel ruso-turc dintre anii 1806-1812, purtat și pe teritoriul ei. A fost martoră a revoluțiilor din secolul al XIX-lea, a Unirii Principatelor de la 1859, a Războiului de Independență, unde a avut probabil eroi, dar mai ales a celor două Războaie Mondiale din secolul al XX-lea. Numărul eroilor căzuți în aceste conflagrații ajunge la ordinul sutelor. De exemplu, numai în Primul Război Mondial, eroii comunei Săgeata de atunci (adică fără cei din Găvănești și Dâmbroca) sunt numărați la aproape 90 soldați căzuți în luptele ce au precedat reîntregirea neamului din anul 1918.

Pentru a cinsti memoria eroilor comunei din Primul Război, în vara anului 1926 s-a constituit un comitet pentru strângerea fondurilor necesare ridicării unui monument. Președintele acestui comitet era căpitanul Mihail Gheorghiu – devenit apoi maior la Atelierul de reparații al Corpului V Armată Buzău, iar vice-președinte, preotul paroh Neculai Efrimescu, urmat apoi de fiul acestuia, preotul Constantin Efrimescu. Membri erau majoritatea oamenilor marcanți ai comunei: primarul Iancu Calean, notarul Costache Scărlet devenit apoi primar, învățătorii: Constantin Cazan, Constantin Ciurea, Iancu, Nicolae și Alexandru Sburlan, C.M. Popescu; apoi foști primari, casieri și agricultori.  Aceștia au strâns fondurile necesare prin colecte, organizarea de serbări școlare și baluri serate, au angajat pe sculptorul buzoian Cristache Rădulescu să execute lucrarea, au primit aprobările necesare și au organizat inaugurarea monumentului la data de 25 martie 1934. pe laturile de marmură ale monumentului au fost sculptate numele eroilor, iar de-asupra a fost montat un dorobanț în poziție de atac la baionetă.

Cu ocazia acestui eveniment a fost editată și cartea „În amintirea Eroilor din Comuna Săgeata”, scrisă de Dumitru Bălănescu, având valoare de monografie a satului, dar și de a elogia pe acești eroi. Acest lucru se răsfrânge din dedicația pe care o face autorul: „ – Pentru voi, Eroi Săgeteni, povestea satului pe care l-ați iubit și cu a cărui icoană ați murit în suflet, având reflectată în ea însăși icoana cea mare și sfântă a Patriei.” Tot în 1934 se înființează și căminul cultural al comunei, așadar are loc un adevărat reviriment cultural interbelic.

Locuitorii și urmașii eroilor comunei s-au îngrijit întotdeauna de amintirea acestora, atât prin monumentul ridicat lângă biserica parohială „Buna-Vestire” din Săgeata, dar și prin monumentele ridicate în satele Găvănești sau din curtea bisericii din Dâmbroca. Acest lucru s-a întâmplat în mod deosebit în urma Primului Război Mondial, deoarece după cel de-al doilea, condițiile nu au mai permis ridicarea unui nou monument și în cinstea acestora. În schimb, alături de monumentul ridicat în 1934, a mai fost ridicată o cruce în cinstea celor morți în evenimentele din 1989.

Lista eroilor înscriși pe Monumentul din fața bisericii Buna-Vestire, Săgeata
Lista eroilor înscriși pe Monumentul din fața bisericii Buna-Vestire, Săgeata
Reclame

Actul de temelie al Monumentului Eroilor din comuna Săgeata

                                                                    Act de Temelie    

                                  În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.  Amin!

Monumentul Eroilor comunei Săgeata
Monumentul Eroilor comunei Săgeata

După judecățile lui Dumnezeu cele nepricepute de oameni, fiind pe acele vremuri războae între împărați și durere între țări, viscolul pustiirii suflat-a pe acest pământ. – Viforoase erau vremile acelea. – Pământul acoperitu-s’a de dărâmături și de trupuri moarte. – Dar din acele câmpuri ce fumegau de pârjol și de măcel, venit-a vremea și făcut-a să se înalțe strigăte de biruinți și de slobozenie a neamurilor. – Dreptatea s’a luat la luptă cu cugetul distrugător și dreptatea biruit-a. Căci doară dreptatea este temelia tronului lui Dumnezeu. – Deci timpul sosit-a pentru neamul nostru. – Semnul s’a ivit pe cer – pământul clătinatu-s’a de bucurie – blestemul înfricoșat s’a auzit despre apus – și  toate neamurile s’au deșteptat. – Neamul nostru cel risipit, întregitu-s’a și s’au așezat seminția noastră, cea a domnitorilor lumii, în volnicia și puterea ei de veacuri, și urmând pilda strămoșilor din cartea de vitejie a trecutului, s’au ridicat acest monument, pentru vecinica și fericita pomenire, dând și laudă vitejilor ce au primit moartea pentru cuvântul lui Dumnezeu și întru întocmirea neamului nostru și s’au încununat de cununa vitejiei și a dreptăței. – Și s’a ridicat acest monument, prin îngrijirea comitetului de inițiativă compus din reprezentanți ai autorităților bisericești, școlare, militare și civile, cu ajutorul tuturor bunilor români și creștini, după râvna cea adevărată de la Dumnezeu dăruită. – Întru pomenirea lor nemoartă, ridicatu-s’a din temelia acest Monument și întru aceasta cei ce Dumnezeu îi va hotărî urmași în vremuri, să păzească acest monument al vitejilor neamului și satului nostru Săgeata, ca să fie nestricat în veci, pentru că tot lucrul bun și de multă nevoință, îl arată cei ce se ostenesc pentru credință. – Și s’au ridicat din temelie acest monument în Zilele Bine Credinciosului nostrum Domn Carol al II-lea – din mila lui Dumnezeu, Rege a toată țara Românească. – Episcop a Eparhiei fiind D.D. Ghenadie Niculescu. Comitetul fiind compus din D. Maior Mihail Gheorghiu președinte, Preot Paroh C. Efrimescu Vice președinte. Membrii: C. Scărlet primar, Traian Ciupu notar, Constantin Cazan învățător deputat, D. M. Sburlănescu preceptor, Iancu Calean secretar fost primar, Constantin Ciurea învățător, Iancu Sburlan învățător, C.M. Popescu învățător, Alecsandru Sburlan învățător, Nicolae Sburlan învățător pensioner, Nicolae L. Șerban fost primar, Neagu Albu casier Banca Populară, Sava N. Mirea fost primar, Radu Ispas fost casier, State R. Albu agricultor, Ion G. Ioniță agricultor, Stan Neacșu agricultor, Zaharia Ciurea agricultor, Gheorghe Baboi agricultor și Radu A. Ghiță agricultor. – Arhitecți fiind Domnii (Cristache) Rădulescu și Zaheu? Temelia s’a pus în anul dela Hristos 1934 Martie 25 în anul al 4-lea de domnie a Prea Măritului nostrum Rege Carol al II-lea. – Făcutu-s’au două asemenea acte din care unul s’au zidit în temelia acestui monument și unul se păstrează în arhiva bisericei.

Actul de Temelie - față
Actul de Temelie – față
Actul de Temelie - verso
Actul de Temelie – verso